Liban: powstał rząd jedności narodowej

Liban: powstał rząd jedności narodowej
PAP/EPA

87 deputowanych głosowało za udzieleniem wotum zaufania, czterech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Tylko 92 członków 128-osobowego Zgromadzenia Narodowego wzięło udział w głosowaniu.

 

Hariri, który był już szefem rządu w latach 2009-2011, stanął na czele nowego gabinetu w ramach umowy politycznej, w wyniku której popierany przez szyicki Hezbollah prezydent Michel Aoun, z mniejszości maronickiej, został w październiku wybrany na szefa państwa po 29 miesiącach wakatu.

 

Hariri otrzymał też poparcie wpływowego przewodniczącego jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego, szyity Nabiha Berriego.

 

Saad Hariri jest synem Rafika Haririego, jednego z najbardziej wpływowych sunnickich polityków, dwukrotnego premiera Libanu. Rafik Hariri zginął w zamachu bombowym w Bejrucie 14 lutego 2005 roku wraz z 22 innymi osobami.

 

System w Libanie, uwzględniający podział stanowisk między społeczności wyznaniowe, przewiduje, że prezydentem może być jedynie chrześcijanin (maronita), premierem powinien być sunnita, a przewodniczącym parlamentu - szyita. Teki ministerialne oraz wyższe stanowiska w administracji państwowej dzielone są między przedstawicieli ludności muzułmańskiej i chrześcijańskiej.

 

W skład liczącego 30 osób rządu weszli przedstawiciele większości grup politycznych Libanu; Hezbollah dostał dwa miejsca.

 

(PAP)