Czas noworocznych postanowień. 40 procent Polaków chce uprawiać więcej sportu