Emerytura w wieku 28 lat - lekkoatletyczne małżeństwo kończy ze sportem