Kłopotliwe faktury. Zarząd KOD stracił zaufanie do Kijowskiego