Dramat uchodźców. Walczą z mrozem w prowizorycznych obozowiskach