Groźna moda na Dietę Alkoholową. Drunkoreksja uzależnia i wyniszcza organizm