Miejscowość pod Warszawą – zabytkiem. Mieszkańcy Guzowa liczą na turystów