Pod Radomiem powstało nowe państwo. Kabuto ma już 6 tysięcy obywateli