Przepłynął Atlantyk w 77 dni - używał jedynie wioseł i siły swoich rąk