"Minister wpadek" oceniony przez Szydło - Radziwiłł zostaje