Uwaga! Ślisko - drogi i chodniki zmieniły się w lodowiska