Polowanie na Ryszarda Petru? Wraca sprawa noworocznej podróży lidera Nowoczesnej