Spalony do likwidacji? Trzęsienie ziemi w futbolowym świecie