W Świdnicy liczą nietoperze. Ssaki zamieszkały w katedrze