W obawie przed imigrantami resort spraw wewnętrznych uszczelnia granice