Stocznia Marynarki Wojennej w Radomiu. To nie żart, to pomysł MON