Nowe otwarcie Nowoczesnej. Lubnauer rzecznikiem, Schmidt zdegradowana