Obcinacze palców na ławie oskarżonych. Ruszył proces potworów z Mokotowa