Pierwsi migranci zawróceni z USA. Dekret Trumpa wchodzi w życie