Koniec Muzeum II Wojny Światowej. Wystawa przestanie istnieć?