Wałęsa: Cenckiewicz powinien udać się na badania psychiatryczne