Olimpijskie medale ze starych komórek. Japonia ma pomysł, jak pozyskać metale