Rząd obraduje bez Beaty Szydło. Zastępuje ją wicepremier Gliński

Szefowa rządu przebywa w szpitalu w związku z wypadkiem samochodowym w piątek w Oświęcimiu; na wtorkowym posiedzeniu zastępuje ją wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wicepremier zastępował już premier Szydło - w marcu ubiegłego roku w związku z udziałem premier w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augustowie.

 

Rada Ministrów zajmie się we wtorek ponownie Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą rząd rozpatrywał już na posiedzeniu 31 stycznia, jednak nie podjął wówczas decyzji w tej sprawie. Premier Szydło zgłosiła wtedy kilka zastrzeżeń do Strategii, gdyż "nie spełniła ona do końca jej oczekiwań".

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ujmuje tzw. plan Morawieckiego w ramy strategicznego rządowego dokumentu. W projekcie przedstawionym latem ub.r. uznano "zwiększenie przeciętnego dochodu rozporządzalnego brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca wg PPP (parytet siły nabywczej) do 80 proc. w stosunku do średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie dochodu rozporządzalnego brutto na 1 mieszkańca w PPP do poziomu średniej UE". Kluczowym czynnikiem całej strategii jest innowacyjność.

 

Rząd zajmie się też projektem dotyczącym utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - tzw. sieci szpitali.

 

Według resortu zdrowia regulacja usprawni leczenie pacjentów. Rozwiązania mają poprawić organizację udzielania świadczeń przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp do leczenia specjalistycznego. MZ uważa, że zmiany pozwolą optymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepsza koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

 

Zmiany, przekonuje MZ, mają ułatwić zarządzanie szpitalami. Ich celem jest także zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki.

 

Ministrowie omówią też projekt zmian w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Celem zmian jest uszczelnienie i wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to pozwolić m.in. na skuteczniejsze przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego, a przez to spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu.

 

Izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a także ich związków i stowarzyszeń.

 

Rada Ministrów zajmuje się też projektem nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Przewiduje ona nowe rozwiązania w pobieraniu opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru odmiany chronionej. Chodzi o materiał siewny tzw. kwalifikowany, za który rolnik płaci hodowcy. Obecnie system opłat jest skomplikowany i rolnicy od lat domagają się jego zmiany. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość jednorazowego pobierania opłat od rozmnożeń własnych tj. od wysiewów ziarna w kolejnych latach we własnym gospodarstwie z kupionego materiału kwalifikowanego.

 

Ministrowie omawiają też projekt noweli przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej; zmiany mają na celu usunięcie wątpliwości w stosowaniu niektórych przepisów i usprawnienie utworzenia KAS. Ustawa o KAS oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy, procedowane w listopadzie 2016 r. w parlamencie, przewiduje konsolidację obecnej Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej.

 

W miejsce obecnych Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie, jak przekonywali w toku prac przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym; każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi.

 

Rząd zajmie się także projektem ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych. Zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia oraz usprawnienia systemu czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Zmiany mają też poprawić warunki pracy osób wykonujących pracę podczas żeglugi, przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia takich regulacji dla operatorów zarządzających flotą śródlądową, jakie mają armatorzy w państwach członkowskich UE.

 

(PAP)