Więzili bezdomnego i strzelali do niego z wiatrówki. Za kratkami mogą spędzić 10 lat