Jarosław Kaczyński przyjechał na grób brata. Pod murami manifestacja przeciw upartyjnieniu Wawelu