Młoda Wenecjanka zjechała na linie z dzwonnicy na Placu św. Marka