Seria konferencji i happening w zw. z warszawskimi wycinkami