Seks z papieżem, zbiórka na zabójstwo Prezesa i protest narodowców - afera w warszawskim teatrze