Świadkowie wypadku premier jakby zapadli się pod ziemię