Katastrofalne skutki pożaru. Wejherowo zagrożone potopem!