Bóg został obrażony. Trzeba Pana Boga przeprosić - różaniec pod Teatrem Powszechnym