Nowe pomniki historii na Dolnym Śląsku. Trzy kościoły wpisane na listę