Małopolskie - szkoły ponadgimnazjalne będą kształcić na potrzeby grupy Tauron

Małopolskie - szkoły ponadgimnazjalne będą kształcić na potrzeby grupy Tauron
fot. PAP
Zgodnie z porozumieniem podpisanym w poniedziałek, zespoły szkół o profilu technicznym w Libiążu i w Krzeszowicach uruchomią klasy pod patronatem grupy Tauron o profilu technik energetyk (Libiąż) oraz technik górnik odkrywkowy (Krzeszowice). Ich uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w spółkach należących do tej grupy energetycznej, a także dodatkowe zajęcia teoretyczne w ramach tzw. bloku energetycznego. Najlepsi uczniowie z klas patronackich będą mieli gwarancje zatrudnienia w Tauronie.
 
„Ta inicjatywa odpowiada na zapotrzebowanie szczególnie młodych ludzi, którzy zdobędą tu zawód, dzięki któremu będą mogli w sposób stabilny i przewidywalny układać swoją przyszłość” - ocenił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w podpisaniu porozumienia.
 
Według niego jednym z założeń reformy edukacji realizowanej przez rząd PiS jest oparcie kształcenia zawodowego w równym stopniu na wiedzy teoretycznej zdobywanej w szkołach, jak i praktyce zawodowej gwarantowanej przez przemysł.
 
Jak zauważył, obecnie głównym problemem zgłaszanym przez szeroko pojęty przemysł jest brak odpowiednio wykształconych pracowników. „Dziś polska gospodarka nie jest w stanie przyspieszyć w długiej perspektywie bez dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej” - podkreślił Adamczyk.
 
Według niego porozumień między przemysłem i szkołami, podobnych do zawartego w poniedziałek, będzie więcej.
 
Prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk podkreślił, że spółka stoi przed wyzwaniem, jakim jest powstająca luka pokoleniowa w takich zawodach jak technik energetyk oraz górnik odkrywkowy.
 
Uczniowie klas patronackich z Libiąża i Krzeszowic znajdą praktyki, a następnie pracę w pobliskich spółkach wchodzących w skład grupy Tauron - m.in. w kopalni wapienia Czatkowice czy elektrowniach w Trzebini i Jaworznie.
 
„Naszą intencją jest współpraca ze szkołami kształcącymi w zawodach, których kwalifikacje pokrywają się z oczekiwaniami firmy w przyszłości. Planujemy podpisywanie kolejnych tego typu porozumień, które pozwolą nam zapełnić powstającą lukę kompetencyjną” – zapowiedział prezes spółki.
 
Jak przypomniał, współpraca ze szkołami średnimi wpisuje się w szerszy program kształcenia przez Tauron przyszłych kadr. Zawarto porozumienia z ponad 50 placówkami edukacyjnym (szkoły wyższe, średnie i zawodowe), których uczniowie, studenci i absolwenci mogą liczyć na praktyki i staże w tej grupie energetycznej. W ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało ponad tysiąc osób.
 
Na początku lutego firma podpisała listy intencyjne o współpracy z kolejnymi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
 
Grupa Tauron to jedna z największych firm w Polsce, zajmującą się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Jest największym dystrybutorem energii elektrycznej i drugim co do wielkości wytwórcą energii w kraju. Spółki z grupy sprzedają energię do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych na 18 proc. powierzchni kraju. Grupa kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.
 
(PAP)