Pacjencie z powikłaniami - lecz się za własne pieniądze! Kontrowersyjny pomysł znanej profesor