Trump się nie poddaje - będzie nowy "ukaz" antymuzułmański