Mieszkanie dla uchodźców. Rodzina z Ługańska znalazła schronienie w Polsce