Prezes Sądu Najwyższego: PiS niszczy porządek prawny, to napaść na sądy