Polacy zalegają z rachunkami za telefon

Średnio na jednego dłużnika przypada 2300 złotych.

 

Długi telekomunikacyjne to nie tylko niezapłacone rachunki, ale też kary za zerwanie umowy. Duży kłopot firm telekomunikacyjnych stanowią też wyłudzenia osób podpisujących umowę na abonament tylko po to, żeby dostać nowoczesny sprzęt, który później sprzedają.