Szczucie Polaka na Polaka w RE - kremlowskie metody?

Adam Bielan obciąża nawet polskiego przewodniczącego Rady odpowiedzialnością za Brexit. Część opozycji stawia natomiast pytanie, czy taki dwugłos nie skończy się klęską Polski w Brukseli.