Bronią naszych granic i nie znają strachu. Panie ze Straży Granicznej też świętują!