Miesięcznice drogie jak derby. Praca policji w styczniu i lutym kosztowała 323 tysiące złotych