Polska futbolową potęgą. Jesteśmy już na 12 miejscu w rankingu FIFA