Rząd chce oskładkować studentów. Czy będą mieli problemy ze znalezieniem pracy?