Minister Edukacji świętuje sukces! 95% samorządów przygotowanych do likwidacji gimnazjów