Robiła zdjęcia pracującym drwalom, ci mieli ją zaatakować i grozić śmiercią jej synowi