Budują infrastrukturę i atmosferę. Najlepsi sołtysi docenieni