Żonaci mężczyźni księżmi - nie wyklucza tego papież Franciszek