Lech Kaczyński patronem Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni