Podkomisja smoleńska w końcu przedstawi efekty swoich prac