Radny PiS kupił kamienicę razem z lokatorami. Teraz chce się pozbyć mieszkańców